ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณไอศกรีนหวานอร่อยจากคุณแกมกาญจน์ อังกาพย์ ด้วยค่ะ

2023-05-13 12:55:25

แม้จะอยู่ห่างไกล แต่ความรักและเมตตาของท่านยังส่งผ่านมาถึงเด็กๆ ค่ะ ขอบพระคุณคุณแกมกาญจน์ อังกาพย์ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้โอนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเลี้ยงไอศกรีมเด็กๆ ในวันนี้ ขอบพระคุณที่ท่านรักและเอื้ออาทรต่อเด็กทุกคนนะคะ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระให้ท่านและทุกคนในครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้หน้าที่การงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ Huge thanks to Kamkarn Aunggab for trea...

ขอบพระคุณน้ำใจดีจากคุณนนท์มนัส ธนสินวรนันท์ และคณะ

2023-05-13 12:53:27

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดแด่คุณนนท์มนัส ธนสินวรนันท์ ซึ่งวันนี้ท่านและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งได้นำขนม นม มามอบให้กับเด็กๆ ขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกให้เด็กๆ เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของท่านในวันนี้ค่ะ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านให้มีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอให้ท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ A huge thank you to Mrs.Nonmanut Thanasonworanan for your coming...

สายธารบุญต่อเนื่องจากบริษัทขาวละออ เภสัช จำกัด ที่ส่งมอบเวชภัณฑ์ยามาให้อย่างไม่ขาดสาย

2023-05-11 09:18:13

เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ครอบครัวมิตราทรได้รับความรัก ความเมตตา จากบริษัทขาวละออ เภสัช จำกัด ที่ได้จัดส่งเวชภัณฑ์ยา และอาหารเสริมจำนวนหนึ่งผ่านทางขนส่งเอกชนเพื่อมอบให้กับเด็กๆ ขอบพระคุณที่ท่านรักและเอื้ออาทรต่อทุกคนที่นี่ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพรให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอให้กิจการงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป Khaolaor Laboratories Co...