ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณของขวัญจากบริษํทนารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด

2021-12-24 17:16:57

#พลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าพลังทั้งปวง ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ และบริษัทนารายณ์ พร็อพเพอตี้ ที่ได้นำของใช้สำหรับเด็ก ของเล่น กระเป๋า หนังสือ และขนม จำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณบริษัทสยามฟาร์มาซีที่ได้มอบเวชภัณฑ์ยาให้กับเด็กสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ประทานพระพรให้ทุกท่านได้รับความสุข ความเจริญ มีความปลอดภัยในทุกๆ การเดินท...

คุณวิชุลดา โคมินทร์ และคณะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

2021-12-20 14:48:38

ขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาของ คุณวิชุลดา โคมินทร์ และคณะเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และน้องๆ บ้านมิตราทร ทุกคนได้ #อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มื้อพิเศษ พร้อมทั้งได้เห็นแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพระพรแห่งความสุขแด...

บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำจัด

2021-12-15 09:50:50

ครอบครัวมิตราทร ขอขอบพระคุณบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด ที่ได้บริจาค เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก และ ปรอทวัดไข้ สำหรับน้องๆ บ้านมิตราทร เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเทอญ Krungthep kharuphan vechaphan co.,LTD. gave us a visit today and kindly bring many stuff...