ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ และคณะ

2022-09-16 14:52:55

ขอบพระคุณทุกน้ำใจขอบคุณทุกไมตรีขอบคุณทุกความหวังดีขอบคุณที่นึกถึงกันเสมอมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ซึ่งท่านได้เป็นสะพานบุญสำหรับการเป็นผู้ให้ทั้งจากวันสำคัญของตัวเอง พร้อมทั้งบอกบุญไปยังคุณสุพินท์ มีชูชีพ ,คุณอติชาติ ไชยศุภรากุล ,คุณปกป้อง ยินดีผล ,ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ,ศ.ดร.วิโรจน์ รุโจปการ ,คุณอริยา วิชานนท์ (พี่จ๊ะ) ,คุณเจนต์ชัย ลิ้มวัฒนะกูร(พี่ต้อง) ,คุณกวิภัฎ กลิ่นศรีราช(พี่กระปุก) และคุณอรรถบวร อินกองงาม(พี...

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า ท่านพระครูใบฎีกาบุญาค จันสาโร

2022-09-16 14:51:02

กราบขอบพระคุณท่านพระครูใบฎีกาบุญนาค จันทสาโร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจากวัดทรายมูล ที่ท่านได้ได้เดินทางไกลจากอำเภอหางดง เพื่อมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำอาหารแห้ง นม ขนม และต้นกล้าผักสวนครัว มามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทรอีกครั้ง ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณท่านสำหรับความเมตตาที่ท่านมีต่อเด็กๆ เสมอมา ขอพระเป็นเจ้า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลกโปรดประธานพระพรให้คณะพระคุณเจ้าทุกรูปมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเต็มเปี่ยมด้วยพ...

คุณหญิงและครอบครัว เลี้ยงขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องมีดี

2022-06-28 08:15:04

#สุขสันต์วันเกิดน้องมีดี ขอให้เติบโตเป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ ขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกบ้านมิตราทรให้เป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษของน้องนะคะ ขอบพระคุณสำหรับขนมและนมเปรี้ยวที่ท่านนำมามอบให้กับเด็กๆ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรแด่ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปค่ะ Mrs.Ying and family gave us a visit today and kindly bring many stuffs to ...