ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณของบริจาค จากคุณสุรชัย เหรียญระวี และคุณฌานิศา พฤกษาศิลป์

2024-03-24 13:54:09

บ้านมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรชัย เหรียญระวี และคุณฌานิศา พฤกษาศิลป์ เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ท่านได้มอบตุ๊กตาสไปเดอร์แมนตัวใหญ่ รวมถึงตุ๊กตา เสื้อผ้า ผ้าอ้อมเด็กอ่อน ของเล่นเด็ก และหนังสือ จำนวนหนึ่ง ผ่านทางขนส่งเคอรี่ เพื่อมอบให้เด็กๆ สำหรับเสริมพัฒนาการ พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ด้วยค่ะที่ช่วยเป็นสะพานบุญในการให้ในครั้งนี้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือประทานพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิตตลอดไป
Mr.Surachai Reanrawee and Ms.Chanisa Prueksasil gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.