ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ และคณะ

2022-09-16 14:52:55

ขอบพระคุณทุกน้ำใจขอบคุณทุกไมตรีขอบคุณทุกความหวังดีขอบคุณที่นึกถึงกันเสมอมา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ซึ่งท่านได้เป็นสะพานบุญสำหรับการเป็นผู้ให้ทั้งจากวันสำคัญของตัวเอง พร้อมทั้งบอกบุญไปยังคุณสุพินท์ มีชูชีพ ,คุณอติชาติ ไชยศุภรากุล ,คุณปกป้อง ยินดีผล ,ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ,ศ.ดร.วิโรจน์ รุโจปการ ,คุณอริยา วิชานนท์ (พี่จ๊ะ) ,คุณเจนต์ชัย ลิ้มวัฒนะกูร(พี่ต้อง) ,คุณกวิภัฎ กลิ่นศรีราช(พี่กระปุก) และคุณอรรถบวร อินกองงาม(พี่กลอย) ได้ร่วมบริจาคนมผงสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก เวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสำหรับเด็ก รวมไปถึงหนังสือนิทานและของเล่นต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมอบทุนจำนวนหนึ่งไว้ให้เพื่อจัดซื้อกระเป๋านักเรียน ครอบครัวมิตราทรขอขอบพระคุณทุกท่าน เราทุกคนทราบซึ้งในความรัก ความมีน้ำใจดีที่ทุกท่านมอบให้ครอบครัวมิตราทรเสมอมา แม้จะอยู่ห่างไกล แต่ท่านก็ไม่เคยลืมที่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่อง ขอพระเจ้าอวยพรการเป็นผู้ให้ด้วยใจยินดีของทุกท่านเสมอเทอญ
Mr.Surasak Pimpasing. gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.