ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณตุ๊กตาจากคุณสมพิศ สิฐิพัชรกุล ค่ะ

2024-03-05 13:40:55

บ้านมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณ คุณสมพิศ สิฐิพัชรกุล เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบตุ๊กตาและของเล่นมือสอง จำนวนหนึ่งผ่านทางคุณพัชรินทร์ ผ่องแผ้ว เพื่อมอบให้แก่เด็กๆ บ้านมิตราทร ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพระพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ
Ms.Sompit sitipatcharakul gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.