ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณน้ำใจดีจากคุณนนท์มนัส ธนสินวรนันท์ และคณะ

2023-05-13 12:53:27

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดแด่คุณนนท์มนัส ธนสินวรนันท์ ซึ่งวันนี้ท่านและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งได้นำขนม นม มามอบให้กับเด็กๆ ขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกให้เด็กๆ เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของท่านในวันนี้ค่ะ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านให้มีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอให้ท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ
A huge thank you to Mrs.Nonmanut Thanasonworanan for your coming and generous for treating our children at lunch time and including a donation of goods. May God bless you with abundant love.