ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณสายธารบุญจากทุกท่านค่ะ

2024-02-28 01:32:19

ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ คุณรุ่งโรจน์ ดวงดี ท่านนายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มอบวัตถุดิบในการจัดทำโรตีให้กับคุณโดด โรตีจิตอาสา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งคุณโดดได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนำวัตถุดิบดังกล่าวมาทำโรตีเลี้ยงเด็กๆ ที่บ้านมิตราทร และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ทำให้เด็กทุกคนอิ่ม มีความสุข และได้เห็นแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากทุกท่าน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ท่านและทุกคนที่มีส่วนในการทำบุญครั้งนี้ ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ
Huge thanks to Rungroth Duengdee for treating our children at lunch time an afternoon of snacks. May God bless you with abundant love.