ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณไอศกรีนหวานอร่อยจากคุณแกมกาญจน์ อังกาพย์ ด้วยค่ะ

2023-05-13 12:55:25

แม้จะอยู่ห่างไกล แต่ความรักและเมตตาของท่านยังส่งผ่านมาถึงเด็กๆ ค่ะ ขอบพระคุณคุณแกมกาญจน์ อังกาพย์ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้โอนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเลี้ยงไอศกรีมเด็กๆ ในวันนี้ ขอบพระคุณที่ท่านรักและเอื้ออาทรต่อเด็กทุกคนนะคะ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระให้ท่านและทุกคนในครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้หน้าที่การงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ
Huge thanks to Kamkarn Aunggab for treating our children at lunch time an afternoon of snacks. May God bless you with abundant love.