ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

คณะสัตบุรุษจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมเด็ก

2017-06-21 11:49:12

นนี้บ้านมิตราทรดูคับแคบไปถนัดตา แต่กลับอบอุ่นด้วยแรงศรัทธาของคณะสัตบุรุษ จากกรุงเทพมหานคร ที่ทุกท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน โดยการประสานผ่านทางคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ท่านเจ้าวัดนักบุญไมเกิ้ล การีย์กอย พร้อมกันนี้คณะยังได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการการดูแลเด็ก ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณคณะผู้ใจบุญทุกท่านสำหรับความรัก ความเมตตา ที่มีให้กับเด็กทุกคนที่นี่ ขอพระพรจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป