ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

คุณวิชุลดา โคมินทร์ และคณะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

2021-12-20 14:48:38

ขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาของ คุณวิชุลดา โคมินทร์ และคณะเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และน้องๆ บ้านมิตราทร ทุกคนได้ #อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มื้อพิเศษ พร้อมทั้งได้เห็นแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพระพรแห่งความสุขแด่ทุกท่าน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป
Huge thanks to Mrs.Vichulada and all for treating our children at lunch time an afternoon of snacks. May God bless you with abundant love.