ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำจัด

2021-12-15 09:50:50

ครอบครัวมิตราทร ขอขอบพระคุณบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด ที่ได้บริจาค เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก และ ปรอทวัดไข้ สำหรับน้องๆ บ้านมิตราทร เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเทอญ
Krungthep kharuphan vechaphan co.,LTD. gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.