ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

สายธารบุญต่อเนื่องจากบริษัทขาวละออ เภสัช จำกัด ที่ส่งมอบเวชภัณฑ์ยามาให้อย่างไม่ขาดสาย

2023-05-11 09:18:13

เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ครอบครัวมิตราทรได้รับความรัก ความเมตตา จากบริษัทขาวละออ เภสัช จำกัด ที่ได้จัดส่งเวชภัณฑ์ยา และอาหารเสริมจำนวนหนึ่งผ่านทางขนส่งเอกชนเพื่อมอบให้กับเด็กๆ ขอบพระคุณที่ท่านรักและเอื้ออาทรต่อทุกคนที่นี่ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพรให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอให้กิจการงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
Khaolaor Laboratories Co.,Ltd gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.