ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของ

2017-02-25 16:11:02

ขอบขอบคุณ คณะจากทางโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ภายใต้โครงการ "ธารน้ำใจ ชาวเชียงใหม่ฮิลล์ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่2" ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน มามอบความรัก ความเมตตา มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ตลอดจนมอบสิ่งของ เสื้อผ้า ของใช้ และขนม ทั้งนี้ได้แนะแนวทางอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจงานบริการ รวมถึงได้มอบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับทางมูลนิธิฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก บ้านมิตราทรและนักนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ครอบครัวเจ้าฟ้าและมิตราทรทุกคนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เราทุกคนรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้พบท่าน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานพระพรให้ทุกท่านรวมถึงทุกคนในครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป