ผู้ปันน้ำใจ

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่คุณพันธกานต์ โท๊ะทองซิว

2023-01-31 15:24:53

และเพื่อนๆ ขอบพระคุณที่ท่านให้เด็กๆ บ้านมิตราทรได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของท่านในปีนี้ ขอบพระคุณที่ท่านได้นำเค้ก แซนวิช นม ขนมและเสื้อผ้าเด็กมามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทรเนื่องในโอกาสวันเกิด ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทนน้ำใจดีของท่านในครั้งนี้ ให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่ความรัก ความอบอุ่นตลอดไป Miss Phanthakan Tohthongsiw gave us a visit today and kindly ...

ขอกราบขอบพระคุณ คุณมงคล สาฟูวงศ์ อีกครั้งสำหรับความรักความเมตตา

2023-01-31 15:22:52

ขอบคุณในความมีน้ำใจดีของท่าน ครอบครัวมิตราทร ที่ท่านได้บริจาคเงิน ผ่านทางบัญชีธนาคาร เพื่อทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าภูมิคุ้มกันบกพร่องบ้านมิตราทร โอกาสครบรอบ ปีที่ 5 ของการเสียชีวิตของคุณพ่อเมืองควัน สาฟูวงศ์ บ้านมิตราทรขอขอบคุณในความรัก และความเมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราทุกคนซาบซึ้งในความมีน้ำใจดีของท่านที่นึกถึงเด็กๆ เสมอมา ขอพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและสมาชิกในครอบครัวนับถือ โปรดประทานพระพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูร...

ขอบคุณส้มอร่อยๆ จากน้องทาโน่ เด็กชายธนากร วงค์คม และครอบครัว

2023-01-31 15:20:48

และขอขอบพระคุณคุณพงษ์ศักดิ์ วงค์คม และครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้นำส้ม จำนวน 2 ตะกร้า มามอบให้กับน้องๆ ในวันนี้ ขอบพระคุณสำหรับความรัก ความเอื้ออาทรของท่านในครั้งนี้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทนความมีน้ำใจดีของทุกท่านให้มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอให้น้องทาโน่ เติบโตเป็นคนดี มีอนาคตที่ดี และขอให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้เหมือนเช่นท่านด้วยเทอญ Mr.Pongsak Wongkom gave us a visit today and kindly bring many stuffs to dona...