ผู้ปันน้ำใจ

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด บริจาคยา

2021-02-11 16:19:50

ขอบพระคุณบริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด เป็นอย่างสูงที่ท่านได้จัดส่งยาสมุนไพร ผ่านทางบริการขนส่งเคอรี่ เพื่อมอบให้แก่เด็กบ้านมิตราทร ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านในครั้งนี้ด้วยเทอญ Khaoloar Co. Ltd. gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.

ท่านปลัดศุภกร เบญจกัญญา และคณะบริจาคเงิน

2021-02-11 13:32:59

กราบขอบพระคุณท่านปลัดศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว และคณะเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กบ้านมิตราทร ขอบพระคุณที่ท่านรักและเมตตาเด็กๆ เสมอมา ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและทุกคนนับถือ ประทานความสุขแด่ทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดไป Mr.Suphakorn Benjakunya and all gave us a visit today and kindly bring many stuf...

สุขสันต์วันเกิดคุณปานฤทัย บาลเย็น

2021-02-02 14:45:10

#สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่คุณปานฤทัย บาลเย็น ขอบพระคุณอีกครั้งที่ท่านได้นำข้าวผัดหมู นม และขนม มาเลี้ยงมื้อเย็นเด็กๆ ในวันนี้ พร้อมกันนี้ท่านยังได้นำข้าวสารอีก 1 กระสอบมามอบให้เพื่อให้เด็กๆ รับประทานในมื้อต่อไป ครอบครัวมิตราทรขออวยพรให้วันเกิดปีนี้ของท่านเป็นปีที่มีแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นะคะ Huge thanks to Mrs.Parnruethai and mom for treating our children at lunch time an afternoon of snacks. May God...