ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณในน้ำใจดีของคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ที่เอื้ออาทรต่อเด็กเสมอมา

2023-05-11 09:02:00

ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความรัก ความปรารถนาดีของคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ที่มีให้กับลูกๆ บ้านมิตราทรเสมอมาไม่เคยขาด เพราะทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาเชียงใหม่ท่านจะมีขนม ยารักษาโรค และของใช้สำหรับเด็กมามอบให้เสมอ เด็กทุกคนอิ่ม มีความสุข และได้เห็นแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากท่าน วันนี้เด็กทุกคนจึงถือโอกาสรดน้ำดำหัวและกล่าวอวยพรให้กับคุณสุรศักดิ์ ซึ่งเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวมิตราทรมาโดยตลอด ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทน...

ขอบพระคุณ คุณฐิติวรดา เผ่าพันธุ์แปล สำหรับอาหารแสนอร่อยค่ะ

2023-05-11 08:59:22

ขอบพระคุณ คุณฐิติวรดา เผ่าพันธุ์แปลก และครอบครัวเป็นอย่างสูงสำหรับข้าวมันไก่และโดนัทแสนอร่อย ที่ท่านนำมาเลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอบพระคุณที่ท่านรักและเมตตาเด็กๆเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ Huge thanks to Mrs.Thitiwarada and family for treating our...

ขอบพระคุณ คุณศรันย์ สุรี และคณะ

2023-05-11 08:56:27

ครอบครัวมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณ คุณศรัณย์ สุลีและเพื่อน ที่ท่านเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และเสื้อผ้ามือสอง มอบแก่เด็กกำพร้าภูมิคุ้มกันบกพร่องบ้านมิตราทร บ้านมิตราทรขอขอบคุณในความรัก และความเมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราทุกคนซาบซึ้งในความมีน้ำใจดีของท่านที่นึกถึงเด็กๆ ขอพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและสมาชิกในครอบครัวนับถือ โปรดประทานพระพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งกายและใจ มีความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ประสบแต่ความสุข ...