ผู้ปันน้ำใจ

กิจกรรม ทำดีเพื่อสังคม จากบริษัทมณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่งจำกัด มอบให้แก่ครอบครัวมิตราทร-เจ้าฟ้า

2016-12-31 15:40:19

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2559 คณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทมณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ได้มาทำกิจกรรม "ทำดีเพื่อสังคม" แก่เด็กๆบ้านมิตราทรและโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ โดยได้นำอาหาร น้ำหวานและขนมมาเลี้ยงในมื้อกลางวัน พร้อมกันนี้ได้นำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและของเล่นเด็กมามอบไว้ให้น้องๆได้ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงได้มอบเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อใช้ในการดูแลเด็กๆต่อไป ครอบครัวมิตราทร-เจ้าฟ้า ขอขอบพระคุณในความรัก ความเมตตา ที่ทุกท่านมอบให...

เซอร์เดอนีส และเซอร์มารี อัสซุมตา พร้อมครอบครัวดาวดี เยี่ยมเยือนบ้านมิตราทร

2016-12-31 15:37:00

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาเยือนของเซอร์เดอนีส และเซอร์มารี อัสซุมตา พร้อมครอบครัวดาวดี ซึ่งคณะเซอร์ได้กลับมามอบความรัก ความห่วงหาอาทร และความห่วงใยที่มีให้แก่เด็กๆบ้านมิตราทรมิเคยเสื่อมคลาย แม้จะอยู่ห่างไกลก็ยังคงนึกถึงพวกเราเสมอ ครอบครัวมิตราทรขอขอบพระคุณคณะเซอร์และครอบครัวดาวดีเป็นอย่างสูง ขอพระเจ้าอำนวยพรแด่คณะเซอร์และครอบครัวดาวดีเสมอ  

คุณครูต่าย และครอบครัว มาเยี่ยมเยือนและบริจาคของเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

2016-12-05 21:33:26

คุณครูต่าย น้องเกมมี่และคุณยาย ได้เสียสละเวลาวันหยุดพักผ่อนมาเยี่ยมเยือนและนำของมาบริจาคให้น้องบ้านมิตราทร ครอบครัวมิตราทรขอขอบพระคุณในความรักความเมตตาของคุณครูและครอบครัวที่มีให้แก่เด็กๆเหล่านี้เสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรให้คุณครูและครอบครัวมีแต่ความสุขในทุกๆวัน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยทุกการเดินทาง และมีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเสมอไป #5 ธันวาคม 2559#