ผู้ปันน้ำใจ

บริษัทนิ่มซี่เส็ง ลิซซิ่ง จำกัด บริจาคเครื่องปั่นต้นกล้วย

2016-05-03 11:44:49

บริษัทนิ่มซี่เส็งลิชซิ่ง จำกัด นำโดยคุณไพบูลย์ จันทร์ทบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ได้นำเครื่องหั่นต้นกล้วย จำนวน 1 เครื่อง มาบริจาคให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และ บ้านมิตราทร เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กๆ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเด็กทุกคนขอกราบขอบพระคุณบริษัทนิ่มซี่เส็ง ลิซซิ่ง จำกัด เป็นอย่างสูง สำหรับความรัก ความเมตตา ที่มอบให้ ทางโรงเรียนเจ้าฟ้าอุ...

คุณอรุณี ทิพย์ทองดี บริจาคน้ำดื่ม และไข่ต้ม เนื่องจากวันคล้ายวันเกิด

2016-04-29 10:55:43

เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณอรุณี ทิพย์ทองดี จึงถือโอกาสมาบริจาคน้ำดื่ม และไข่ต้ม แก่น้องๆบ้านมิตราทร ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ยังคงนึกถึงและได้มามอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรให้ครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญ มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเสมอไปด้วยเทอญ

คุณวันเพ็ญ ประสิทธิ์วงษ์ และครอบครัว ได้นำข้าวผัดหมูมาเลี้ยง

2016-04-27 10:15:15

วันที่ 23 เมษายน 2559 คุณวันเพ็ญ ประสิทธิ์วงษ์ และครอบครัว ได้นำข้าวผัดหมู มามอบให้แก่น้องๆบ้านมิตราทร พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงนึกถึงและได้มามอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรให้ครอบครัวประสิทธิ์วงษ์ มีแต่ความสุขความเจริญ มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเสมอไปด้วยเทอญ