ผู้ปันน้ำใจ

คุณโต๋และเพื่อนมาเยี่ยมเยือนและนำขนมมาแจกเด็กๆ

2016-09-12 15:33:28

11 กันยายน 2559 ขอกราบขอบพระคุณ คุณโต๋และเพื่อนๆ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งนำขนมวาฟเฟิลมามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทร เราทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจในความรัก ความเมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณช่วงเวลาและโอกาสดีๆ ที่ท่านมอบให้ในวันนี้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือประทานพระพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ได้รับความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทางและขอให้ท่านมีความรักความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดไป

คุณพ่อไพศาล และคุณพ่อบูโน่ พาเด็กๆ นักเรียนมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเด็กๆบ้านมิตราทร

2016-09-12 09:06:09

10 กันยายน 2559 ขอขอบคุณ คุณพ่อบูโนพร้อมคณะนักเรียนจากลำปาง และ นักเรียนจาก รร.ศีลวี ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมนำขนม ของใช้สำหรับเด็กมาบริจาค ทั้งให้พรแก่เด็กๆ เราทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจในความรัก ความเมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ครอบครัวมิตราทรขอขอบพระคุณช่วงเวลาและโอกาสดีๆ ที่ท่านมอบให้ในวันนี้ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรให้คุณพ่อพร้อมคณะประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทาง เพื่อปฏิบัต...

คุณเสริมศักดิ์ - คุณศรินธร มินพิมายและครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

2016-09-07 22:52:35

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และ บ้านมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณคุณเสริมศักดิ์-คุณศรินธร มินพิมายและครอบครัว เป็นอย่างสูงสำหรับโอกาสพิเศษที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่วันดี ทองอินทร์ คุณแม่ของท่านอธิการิณีของเราที่ถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาด้วยแต่ท่านก็ได้ส่งความรัก ความปรารถนาดี และคำภาวนามาให้เด็กๆ ทุกคนที่ีนี่ ครอบครัวเจ้าฟ้า-มิตราทร ขอกราบขอบพระคุณในความร...