ผู้ปันน้ำใจ

คุณนฤมล บุญมา และคณะเลี้ยงโดนัทและนม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

2016-09-07 22:46:29

โอกาสพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณนฤมล บุญมา ซึ่งท่านและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งนำโดนัท และนม มาเลี้ยงเด็กๆ พร้อมกันนี้ท่านยังได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงประกอบอาหาร ขนม นม ของใช้ส่วนตัวเด็ก อุปกรณ์การเรียน ของเล่น และเสื้อผ้ามือสองบางส่วนมามอบให้กับเด็กๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เด็กทุกคนอิ่มและมีความสุขจากสิ่งที่ทุกท่านได้มอบให้ในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ความเมตตาที่มอบให้กับครอบครัวมิตราทรทุกคน ขอ...

คุณโสภา สาระจันทร์ เยี่ยมเยือนและบริจาคของเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

2016-09-03 23:35:56

เนื่องในวันที่ 1 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ คุณโสภา สาระจันทร์ ซึ่งท่านก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเด็กๆเสมอมา ยังคงมาเยี่ยมเยือนและนำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้เด็กๆ ครอบครัวมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ความเมตตา ที่ท่านมอบให้เราจะนำของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ต่อไป ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวนับถือ โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ และมีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป ...

น้ำใจไม่จางหายจากครอบครัวคุณแม่แสงอิ่น สมบูรณ์

2016-09-03 22:59:16

เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่คุณแม่แสงอิ่น สมบูรณ์ และครอบครัว ได้กลับมาเยี่ยมเยือน พร้อมนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของหนูๆมามอบให้ ครอบครัวมิตราทรขอขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่ทุกท่านมอบให้เสมอมา พวกเราทุกคนซาบซึ้งในน้ำใจอันดีของทุกท่าน และขอพระเจ้าอวยพระพรอันอุดมแก่ทุกๆท่านเสมอเทอญ