ผู้ปันน้ำใจ

ท่านปลัดศุภกร เบญจกัญญา และคณะบริจาคเงิน

2021-02-11 13:32:59

กราบขอบพระคุณท่านปลัดศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว และคณะเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กบ้านมิตราทร ขอบพระคุณที่ท่านรักและเมตตาเด็กๆ เสมอมา ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและทุกคนนับถือ ประทานความสุขแด่ทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดไป Mr.Suphakorn Benjakunya and all gave us a visit today and kindly bring many stuf...

สุขสันต์วันเกิดคุณปานฤทัย บาลเย็น

2021-02-02 14:45:10

#สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่คุณปานฤทัย บาลเย็น ขอบพระคุณอีกครั้งที่ท่านได้นำข้าวผัดหมู นม และขนม มาเลี้ยงมื้อเย็นเด็กๆ ในวันนี้ พร้อมกันนี้ท่านยังได้นำข้าวสารอีก 1 กระสอบมามอบให้เพื่อให้เด็กๆ รับประทานในมื้อต่อไป ครอบครัวมิตราทรขออวยพรให้วันเกิดปีนี้ของท่านเป็นปีที่มีแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นะคะ Huge thanks to Mrs.Parnruethai and mom for treating our children at lunch time an afternoon of snacks. May God...

คุณอาทิตย์ กาเรือง เลี้ยงอาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

2021-01-22 13:49:42

#สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด แด่คุณอาทิตย์ กาเรือง เป็นประจำทุกปีที่ท่านจะนำของอร่อยมาให้เด็กได้ทาน ปีนี้ท่านก็ได้นำข้าวขาหมู และขนมยูโร่เค้ก มาเลี้ยงมื้อเย็นเด็กๆ ครอบครัวมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณในความเอื้ออาทรของท่านที่รักและเมตตาเด็กๆ เสมอมา ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ท่านได้รับแต่ความสุข ความสมหวัง มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีแต่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ Huge thanks to Mr.Arthit K...