ผู้ปันน้ำใจ

คุณพ่อ ของคุณคนึงนิจ ไชยครอง เยี่ยมเยือนและบริจาคของเนื่องในวันเกิด

2016-08-14 18:40:12

วันที่ 13 สิงหาคม 2559 โอกาสพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อ ของคุณคนึงนิจ ไชยครอง ซึ่งท่านและครอบครัว ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำขนมหวาน นม และขนม มามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทร เด็กๆ ทุกคนอิ่มและมีความสุขพร้อมรับแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากท่าน ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ความเมตตา ที่มอบให้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี...

ครอบครัวคุณสุพรรณี ลีลาศ เยี่ยมเยือนและบริจาคของ

2016-08-14 18:35:32

บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณครอบครัวคุณสุพรรณี ลีลาศ ที่ได้นำข้าวสาร เครื่องปรุงอาหาร ของใช้สำหรับเด็ก และนมผงเด็กอ่อน มามอบให้กับเด็กๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวัน ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ควาเมตตา ที่ท่านมอบให้เราจะนำของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ต่อไป ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวนับถือ โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ และมีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป ...

คุณไกรวินทร์และครอบครัว มาเยี่ยมเยือนและเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพร้อมบริจาคของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด น้องมาร์วิน (ด.ช.มาร์วิน ชีนา)

2016-08-14 18:32:09

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 บ้านมิตราทรและโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ขอขอบพระคุณคุณไกรวินทร์และครอบครัวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งเลี้ยงมื้อกลางวัน ขนม นม ของใช้ต่างๆ อีกทั้งยังบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด น้องมาร์วิน (ด.ช.มาร์วิน ชีนา) บ้านมิตราทรและโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ความเมตตา ที่มอบให้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่า...