ผู้ปันน้ำใจ

คุณวาสนา อนันต๊ะ และครอบครัว นำขนมและของบริจาคมามอบให้เด็กๆ

2016-07-29 23:13:33

วันที่ 23 กรกฏาคม 2559 คุณเป้ คุณวาสนา และน้องปลายฟ้า ด.ญ. ทัศนันท์ อนันต๊ะ ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านมิตราทร พร้อมทั้งนำขนมวุ้นกะทิ เสื้อผ้ามือสอง และของเล่น มาบริจาคแก่น้องบ้านมิตราทร เนื่องจากวันคล้ายวันเกิดของน้องปลายฟ้า ซึ่งการมาของคุณเป้ คุณวาสนา และน้องปลายฟ้า ด.ญ. ทัศนันท์ อนันต๊ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ทำให้เด็กได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยใจยินดี ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ยิ่งเป็นผู้ให้ก็ยิ่งได้รับสิ่งดีกลับคืนครอบครัว พวกเราขอขอบพระคุณทุ...

ครอบครัวบุญรอด นำขนมและเสื้อผ้ามือสองมาบริจาค

2016-07-29 23:09:45

บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณครอบครัวบุญรอด ที่ได้นำขนม ,นมผงเด็กอ่อน มาแจกเด็กๆ บ้านมิตราทร พร้อมกันนี้ท่านยังได้นำเสื้อผ้าและรองเท้ามือสองจำนวนหนึ่ง มามอบให้กับเด็กเพื่อใช้ประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวัน ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ควาเมตตา ที่ท่านมอบให้เราจะนำของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ต่อไป ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวนับถือ โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ และมีคร...

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสวนเด็กเชียงใหม่แจกขนมเด็ก

2016-07-17 16:59:37

บ้านมิตราทร และโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำขนมและนมมาเลี้ยงเด็กๆ นอกจากนี้ยังได้บริจาคอาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัวเด็ก ขนม และเสื้อผ้ามือสองอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในนามคณะผู้บริหาร และเด็กๆ ทุกคนขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาของทุกท่านเป็นอย่างสูง เราจะนำของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ...