ผู้ปันน้ำใจ

ต้อนรับคณะจาก Agder Folkehogskole , Reiselir Hogskoleveier ประเทศนอร์เวย์

2016-11-03 21:16:56

30 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. บ้านมิตราทรมีโอกาสได้ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจาก Agder Folkehogskole , Reiselir Hogskoleveier ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 18 ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำของเล่นมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ครอบครัวมิตราทรขอขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาของทุกท่าน ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคด้านภาษา แต่ทุกท่านก็แสดงให้เราเห็นถึงความปราถนาดีที่มีต่อเด็กๆ ผ่านการให้และการแสดงออก ขอพระเป็นเจ้าประทานความสุข และความเจริญให้กับทุก...

คุณทรรษลักษณ์ ทองหงษ์ และคณะนำผลิตภัณฑ์ยาและขนม มาบริจาค

2016-10-28 06:01:09

บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ คุณทรรษลักษ์ ทองหงษ์ และคณะเป็นอย่างสูง สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนและนำขนม เสื้อผ้ามือสอง และผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็กๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ความรัก ควาเมตตา และแบบอย่างของการเป็นผู้ให้ของทุกท่านในวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กทุกคนต่อไป ขอพระพรของพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานพรให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจรญ มีครอบครัวที่อบอุ่น..ตลอดไป #24ตุลาคม2559

คุณกชพรรณ มูลอีต เยี่ยมเยือนและนำของมาบริจาค

2016-10-28 05:54:36

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 บ้านมิตราทรมีโอกาสได้ต้อนรับที่ได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำขนม และเสื้อผ้ามือสองจำนวนหนึ่งมามอบให้กับเด็กๆ ครอบครัวมิตราทรทุกคนขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาที่ท่านได้มอบให้ ขอให้สิ่งดีๆ ที่ท่านได้ทำส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป