ผู้ปันน้ำใจ

ครอบครัวคุณอรุโณทัย นันติ เยี่ยมเยือน

2016-05-23 10:31:39

วันที่ 21 พ.ค.2559 เวลา 14.00 น. คุณอรุโณทัย นันติ และครอบครัว ได้มาเยี่ยมเยือน พร้อมนำไอศกรีม น้ำหวาน มาเลี้ยงน้องๆมิตราทร ทั้งยังนำเสื้อผ้าเด็กมือสองมามอบให้แก่น้องๆอีกด้วย พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงนึกถึงและร่วมแบ่งปันน้ำใจกับบ้านมิตราทรเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในครอบครัวเสมอ   

คุณพัชรี อุ่นละออ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

2016-05-23 10:24:05

วันที่ 21 พ.ค.2559 คุณพัชรี อุ่นละออ พร้อมครอบครัว ได้มาเยี่ยมเยือนและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานลอดช่อง แก่น้องๆบ้านมิตราทร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พวกเราอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ ที่พวกท่านยังคงนึกถึงเราเสมอ วอนขอพระพรจากพระเจ้า อำนวยพรให้คุณพัชรี และครอบครัว มีความสุข มีความรักความอุ่นอุ่นในครอบครัว มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเสมอไป                       

คุณพัชราภรณ์ ชัยเรืองศรี และครอบครัวเยี่ยมเยือนและบริจาคของ

2016-05-16 16:47:12

คุณพัชราภรณ์ ชัยเรืองศรี และครอบครัว ได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำของเล่นและตุ๊กตามือสอง มามอบให้กับเด็กๆ เพื่อฝึกพัฒนาการและการเรียนรู้ บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเมตตาของท่านที่มอบให้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพระพรให้ท่านและทุกคนในครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยเทอญ