ผู้ปันน้ำใจ

คุณธานัท บุญญาวงศ์ และครอบครัวมาเยี่ยมเยือนพร้อมบริจาคของ

2016-10-17 22:53:06

16 ตุลาคม 2559 บ้านมิตราทรได้รับการมาเยือนจากคุณธานัท บุญญาวงศ์ และครอบครัว พร้อมทั้งได้รับน้ำใจดีจากท่านที่มามอบนม และขนม ให้กับน้องๆ บ้านมิตราทร ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความรัก ความเมตตา ที่ทุกท่านได้มอบให้เสมอมา ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และขอให้หน้าที่การงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง..ตลอดไป

คุณชานุลักษณ์ อินต๊ะปาและคุณสภัสรา สุริยะ และเพื่อนๆ นำของมาบริจาคและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ

2016-10-17 22:47:47

วันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ คุณชานุลักษณ์ อินต๊ะปา คุณสภัสรา สุริยะ และเพื่อนๆ เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้สละเวลามาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำขนม นม ของเล่น ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งเสื้อผ้ามือสองมามอบให้กับเด็กๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และได้มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทร เด็กๆรู้สึกสนุกสนานและมีความสุข ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ มีความ...

ครอบครัวศรีกาญจนเพริศ นำของมาบริจาค

2016-10-11 22:11:41

ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ คุณณัฐริญา ศรีกาญจนเพิรศ และครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำเสื้อผ้า-รองเท้าเด็ก หนังสือนิทานและแบบฝึกหัดมือสองจำนวนหนึ่งมามอบให้แก่เด็กๆ เพื่้อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ มีความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวตลอดไป