ผู้ปันน้ำใจ

คุณซาร่า และ กลุ่มเพื่อน

2016-03-12 13:56:42

เช้าวันนีั้บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน จำนวน 10 ท่านจากประเทศอเมริกา ที่ได้มาเยี่ยมเยือนเด็ก นำโดยคุณซาร่า พวกเขาได้มาให้ความสุขกับเด็กๆ โดยเริ่มจากการชมวีดีทัศน์นำเสนอบ้านมิตราทร พร้อมกับซักถามข้อมูลด้วยความสนใจและสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป แขกของเราได้ไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พร้อมกับได้เยี่ยมชมผลงาน ได้ซักถามและแสดงความสนใจในกิจกรรมของนักเรียนพร้อมกับช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กๆ บ้านมิตราทร...