ผู้ปันน้ำใจ

วัดถ้ำแกลบนำขนมมาให้เด็กๆ

2016-03-22 15:17:58

บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำแกลบ คณะภิกษุสามเณรทุกรูป รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้นำขนมจากการบิณฑบาตรสามเณรลูกแก้ว ปี 2 มามอบให้กับเด็กๆ ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงแบบอย่างของการเป็นผู้ให้ทีดีจากท่าน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิิทธิ์ในสากลโลก องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดประทานพระพรให้พระคุณเจ้าและทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบ...

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน

2016-03-15 09:00:00

วันนี้บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 18 ท่าน จากมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูการดำเนินงานด้านการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากทุกประเภท ของบ้านมิตราทร พร้อมกันนี้ท่านยังได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดูแลเด็กทุกคน และในการมาเยี่ยมครั้งนี้ทุกท่านได้มีโอกาสเดินชมแปลงแกษตร ผลิตภัณฑ์กระดาษเยื่อกล้วย รวมถึงผลงานการวาดรูปศิลปะจากฝีม...

ต้อนรับ miss Serena และเพื่อนจากประเทศสิงค์โปร

2016-03-14 14:26:54

บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับ miss Serena และเพื่อนจากประเทศสิงค์โปร ที่ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านมิตราทร และ ด.ญ.พลอย (นามสมมุต) ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในความอุปการะ โดยการนำของ คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน พร้อมกันนี้ miss Serena ยังได้บริจาคเงิน จำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการดูแลเด็กทุกคนที่นี่ คณะเซอร์ บุคลากร และเด็กทุกคนทีี่นี่รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มในความรัก ความเอื้ออาทรของท่านเป็นอย่างยิ่ง แม้จะอยู่ห่างไก...