ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร ปี 2561

2018-10-06 10:40:07

#การฟังด้วยหัวใจก่อให้เกิดปัญญา "บ่อยครั้งที่เรามักจะเผลอใช้แหล่งอำนาจที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำร้ายคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิด เพียงเพราะเราเชื่อว่าอำนาจเหนือกว่าจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆ ประสบความสำเร็จ แต่แท้จริงแล้ว #การใช้อำนาจร่วม หรือ การสนับสนุน แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล และตัดสินใจร่วมกันต่างหากที่ช่วยให้เกิดพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน" เมื่อวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และบุคลากรบ้านมิตราทร -โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายใน และ Child Policy แก่ผู้ทำงานกับเด็ก" โดยได้รับเกียรติจากคุณนัยนา ประไพวงศ์ นักวิชาการอิสระที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สติเพื่อการเยียวยาตนเองและผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือคนที่ประสบความทุกข์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรกระบวนการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ทุกคนได้รับความรู้และมีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้ว ยังช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะสมาธิภาวนา เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกด้วย แต่การเรียนรู้ทุกอย่างจะไม่เกิดผลหากไม่นำลงสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกันตลอด 3 วันนี้จะเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในทุกบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีความสุข ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตอบแทนน้ำใจดีของคุณนัยนา ประไพวงศ์ และครอบครัวให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม มีความสุขในทุกวินาทีของชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ