ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2562

2019-04-18 16:17:31

ประมวลภาพกิจกรรมความสุขของเด็กๆ ในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การขนทรายเข้าวัด การเข้ววัดถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต อีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งในทุกๆ ปีเด็กๆ บ้านมิตราทรมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอเชียงดาว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ และผู้สูงอายุบ้านไตรสภาวคาม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆ ได้ทำร่วมกันในวันสงกรานต์นี้นอกจากจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานแล้วยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ขอกราบขอบพระคุณคณะเซอร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้วันสงกราต์ในปีนี้ของเด็กๆ มีแต่รอยยิ้มแห่งความสุข


ประมวลภาพกิจกรรมความสุขของเด็กๆ ในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การขนทรายเข้าวัด การเข้าวัดถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต อีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งในทุกๆ ปีเด็กๆ บ้านมิตราทรมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอเชียงดาว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ และผู้สูงอายุบ้านไตรสภาวคาม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆ ได้ทำร่วมกันในวันสงกรานต์นี้นอกจากจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานแล้วยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ขอกราบขอบพระคุณคณะเซอร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้วันสงกราต์ในปีนี้ของเด็กๆ มีแต่รอยยิ้มแห่งความสุข