ข่าวสาร

ข่าวสาร

ขุดลอกร่องน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนข้างบ้านมิตราทร

2019-09-23 16:57:25


23 กันยายน2562 บ้านมิตราทร ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.32) ซึ่งนำโดยท่าน พ.ท.อานนท์ เกษรมาลา , พ.ท.ชยุตพล ปฏิมาประกร , ร.อ.ณัฐฎ์คเณศ บริสุทธิพันธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ( ร.7พัน2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันขุดลอกร่องน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนข้างบ้านมิตราทร ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในวันนี้้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย กราบขอบพระคุณในความมีน้ำใจ และความช่วยเหลือเกื้อกูลของทุกๆ หน่วยงานที่มอบให้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาชาติบ้านเมืองให้เกิดสันติสุขตลอดไป