ข่าวสาร

ข่าวสาร

ประชุมวางแผนโครงการท้องไม่พร้อม ร่วมกับผู้บริหาร และครู กศน.เชียงดาว

2019-04-10 11:47:26

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการการเรียนรู้เรื่องสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์เพื่อจัดการพฤติกรรม ร่วมกับผู้บริหารและครู กศน.เชียงดาว บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเองมาก ขอชื่นชมผู้บริหาร กศน.เชียงดาว ที่เห็นความสำคัญของการทำงานด้านเด็กและเยาวชน และขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเกิดแผนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดประทานพระพรให้คณะผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ โปรดอำนวยพรให้โครงการที่บ้านมิตราทรทำร่วมกับครู กศน.เชียงดาว ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เกิดเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมในกับกลุ่มเด็กและเยาวชน กศน.เชียงดาวต่อไป