ข่าวสาร

ข่าวสาร

พิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสพิเศษ ย่างเข้าสู่ปีที่ 24 ของการเปิดบ้านมิตราทรอย่างเป็นทางการ

2023-01-31 15:37:30

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2565  บาทหลวงสิริชัย  บุหงาสวรรค์ พร้อมกับ บาทหลวงพัฒน์พงษ์  แซ่ฟรุ้ง ได้มาทำพิธี
เสกบ้านและประกอบพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสพิเศษ ย่างเข้าสู่ปีที่ 24 ของการเปิดบ้านมิตราทรอย่างเป็นทางการ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานบ้านแห่งความรัก และความเมตตานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพ มีความปลอดภัยและที่สำคัญคือ เด็กๆได้รับความรัก ความอบอุ่น จากคณะเซอร์เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรผู้ดูแลอยู่เสมอ