ข่าวสาร

ข่าวสาร

พิธีรดน้ำดำหัวคุณพ่อ และมาเซอร์วันสงกรานต์

2019-04-10 13:11:01

วันนี้เจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากร ร่วมกับเด็กๆ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และบ้านมิตราทร ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคุณพ่อและมาเซอร์ เพื่อขอขมาในสิ่งที่ได้กระทำผิดพลาดหรือได้ล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้คุณพ่อ มาเซอร์ มีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทาง มีพระปรีชาญาณในการคิดและการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งรักที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดไป เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างดี เต็๋มกำลังความสามารถเพื่อดูแลเด็กๆ และช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป