ข่าวสาร

ข่าวสาร

มิสซาครบรอบปีที่ 24 ของการเปิดบ้านมิตราทร

2022-09-16 14:44:21

เมื่อ 24 ปีที่แล้วคำว่า #บ้านมิตราทร ได้ถูกเอ่ยนามขึ้นครั้งแรกว่าเป็นบ้านที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่บิดา-มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โดยคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล ด้วยพื้นฐานจิตตารมณ์แห่งรักและรับใช้ ในการอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและคนยากไร้ และตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็น #สถานสงเคราะห์ ที่ให้การช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบากทุกประเภทจากทุกพื้นที่ในสังคม เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก HIV / AIDS ทั้งมีเชื้อและไม่มีเชื้อ เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ รวมถึงเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากทุกประเภท ในทุกมิติทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและจิตวิญญาณ และในโอกาสลองครบรอบ 24 ปีของการก่อตั้งบ้านมิตราทรในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสิทธิชัย บุหงาสวรรค์ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ และคุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาทำพิธีมิสซาให้กับทุกคนในวันนี้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและโอบอุ้มเด็กๆมิตราทรด้วยความเมตตาเสมอมา เป็นพิเศษแด่คณะเซอร์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของบ้านมิตราทรทุกฝ่าย ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายและใจที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป