ข่าวสาร

ข่าวสาร

วันคริสต์มาส

2018-12-24 15:43:57

#คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก เพราะความสุขที่เกิดจากการให้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึงนี้ ครอบครัวเจ้าฟ้า-มิตราทร ได้มีโอกาสสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัน ผ่านการทำกิจกรรมเล็กๆ ร่วมกันในบ้าน เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็กๆ ทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการ และคณะเซอร์ทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็กๆ ทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันท่ามกลางความสุข และความชื่นชมยินดีในวันนี้ และขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอพระกุมารเยซูเจ้าโปรดประทานความสุข ความเจริญ แด่ทุกท่านด้วยเทอญ  Merry Christmas & Happy new year 2019