ข่าวสาร

ข่าวสาร

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. บ้านมิตราทรได้มีการซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้

2019-09-27 11:25:08


วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. บ้านมิตราทรได้มีการซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ "การซ้อมหนีไฟถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน เวลาไหน เมื่อเกิดอัคคีภัยรุนแรงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่การเตรียมความพร้อมจะช่วยชีวิตเด็กและบุคลากรให้ปลอดภัยเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง" บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านทั้งในส่วนของเทศบาลตำบลแม่นะ (ทีมเหยี่ยวแดง) และหัวหน้าพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว (ทีมกางเขน) รวมถึง สิบเอกพูนศักดิ์ ไชยวงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองงาย ขอบพระคุณที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าในช่วงเวลาพักผ่อน เพื่อมาซ้อมหนีไฟให้กับบ้านมิตราทร ตั้งแต่การร่วมวางแผน การลงมือปฎิบัติและการสรุปประเมินผลกิจกรรม ทำให้การดำเนินการซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ทุกท่านและทุกคนในครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมต่อไปบ้านมิตราทรได้มีการซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ "การซ้อมหนีไฟถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน เวลาไหน เมื่อเกิดอัคคีภัยรุนแรงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่การเตรียมความพร้อมจะช่วยชีวิตเด็กและบุคลากรให้ปลอดภัยเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง" บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านทั้งในส่วนของเทศบาลตำบลแม่นะ (ทีมเหยี่ยวแดง) และหัวหน้าพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว (ทีมกางเขน) รวมถึง สิบเอกพูนศักดิ์ ไชยวงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองงาย ขอบพระคุณที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าในช่วงเวลาพักผ่อน เพื่อมาซ้อมหนีไฟให้กับบ้านมิตราทร ตั้งแต่การร่วมวางแผน การลงมือปฎิบัติและการสรุปประเมินผลกิจกรรม ทำให้การดำเนินการซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ทุกท่านและทุกคนในครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป