ข่าวสาร

ข่าวสาร

อบรมรับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัย การทำ CPR และการปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น

2019-09-19 14:51:47


18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ , ว่าที่ ร.ต.หญิง อรพรรณ จันตาเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และทีมกู้ชีพกู้ภัยเหยี่ยวแดง เทศบาลตำบลแม่นะ ที่ได้เข้ามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัย การทำ CPR และการปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรบ้านมิตราทร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกฝ่าย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เราทกคนรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่น และความเสียสละ ของทุกท่าน แม้การอบรมจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เชื่อแน่ว่าทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อครอบครัวมิตราทรทุกคนในวันนี้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดประทานพระพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป