ข่าวสาร

อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ และนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานบ้านมิตราทร

2019-09-19 13:39:55

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บ้านมิตราทรได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ และนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานในหัวข้อ "งานบริการให้การปรึกษา งานสังคมสงเคราะห์และเยาวชนทางด้านพัฒนาการ และการประยุกต์ใช้วิชาชีพจิตวิทยาในการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก" ขอบคุณช่วงเวลาดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรีย...

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จาก New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน

2019-09-19 13:34:30

อีกหนึ่งภารกิจของบ้านมิตราทร คือ การเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการดูแลเด็ก HIV แก่บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จาก New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และยาต้านไวรัส แม้เราจะสื่อสารกันคนละภาษาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเชื่อมถึงกั...

กิจกรรมค่ายเยาวชน กศน.เชียงดาว

2019-05-31 16:04:33

28-29 พฤษภาคม 2562 บ้านมิตราทร ร่วมกับบ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน กศน.เชียงดาว เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ "การเรียนรู้เรื่องสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อจัดการพฤติกรรม" ณ ริมดอยรีสอร์ท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่าน ผอ.สุทธินี จับใจนาย ผู้อำนวยการ กศน.เชียงดาว คณะครู และแกนนำนักศึกษาทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของโครงการและได้คัดเล...