ข่าวสาร

เด็กชายวชิระ อินทร์แก้วกับการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน PTT COMIC CONTEST ปีที่ 5 ตอน “Energy Eureka”

2016-03-24 16:24:16

เด็กชายวชิระ   อินทร์แก้ว ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน PTT  COMIC  CONTEST  ปีที่ 5  ตอน “Energy Eureka”  หรือพลังงานท้าทดลอง ประเภทนักเรียน ระดับอายุ 13-18 ปี ซึ่งน้องมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปในค่าย Comic Camp เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ โดยตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด  จากนั้นน้องได้นำผลงานกลับมาพัฒนา และได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการด้...

รดน้ำดำหัวขอพรคณะมาเซอร์ และผู้บริหารมูลนิธิฯ

2016-03-24 16:03:40

คณะครู  บุคลากร และเด็กๆ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรคณะเซอร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ตามธรรมเนียมประเพณีของคนล้านนา บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ทุกคนมีโอกาสได้ขอขมาในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดด้วยกาย วาจา และใจ พร้อมทั้งขอพรจากคณะเซอร์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่