ข่าวสาร

เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เยี่ยมเด็กๆ

2021-12-20 14:45:16

คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกาย จัดงานรื่นเริงภายนอกเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรักของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ ในทุกๆปีเด็กๆบ้านมิตราทรจะได้รับความรักความเมตตาจากคณะเซอร์ทุกท่านมาโดยตลอด และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาก็เป็นอีกโอกาสดีๆวันหนึ่งที่มีเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ได้มาเยี่ยมเยือนและมอบความมรักให้กับพวกเราทุกคน พวกเราทุกคนรู้สึกอิ่มใจในความรักที่เซอร์มอบให้ ไม่ว่าจะอยู่ท...

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 21 ตุลาคม 2564

2021-10-22 16:31:56

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้จัดการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมสหวิชาชีพขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้สามารถเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โอกาสนี้บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ รองประธานมูลนิธิอุบลรัตน์และที่ปรึกษากิตต...

Stop human trafficking

2021-02-08 09:46:19

บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เนื่องในวันภาวนาสากลและการตระหนักรู้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันนี้ " Stop human trafficking "