ข่าวสาร

กิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2562

2019-04-18 16:17:31

ประมวลภาพกิจกรรมความสุขของเด็กๆ ในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การขนทรายเข้าวัด การเข้าวัดถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต อีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งในทุกๆ ปีเด็กๆ บ้านมิตราทรมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอเชียงดาว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ และผู้สูงอายุบ้านไตรสภา...

พิธีรดน้ำดำหัวคุณพ่อ และมาเซอร์วันสงกรานต์

2019-04-10 13:11:01

วันนี้เจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากร ร่วมกับเด็กๆ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และบ้านมิตราทร ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคุณพ่อและมาเซอร์ เพื่อขอขมาในสิ่งที่ได้กระทำผิดพลาดหรือได้ล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้คุณพ่อ มาเซอร์ มีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทาง มีพระปรีชาญาณในการคิดและการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งรักที่พระเป็...

ประชุมวางแผนโครงการท้องไม่พร้อม ร่วมกับผู้บริหาร และครู กศน.เชียงดาว

2019-04-10 11:47:26

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการการเรียนรู้เรื่องสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์เพื่อจัดการพฤติกรรม ร่วมกับผู้บริหารและครู กศน.เชียงดาว บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเองมาก ขอชื่นชมผู้บริหาร กศน.เชียงดาว ที่เห็นความสำคัญของการทำงานด้านเด็กและเยาวชน และขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเกิดแผนการดำเ...