ข่าวสาร

วันคริสต์มาส

2018-12-24 15:43:57

#คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก เพราะความสุขที่เกิดจากการให้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึงนี้ ครอบครัวเจ้าฟ้า-มิตราทร ได้มีโอกาสสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัน ผ่านการทำกิจกรรมเล็กๆ ร่วมกันในบ้าน เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็กๆ ทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการ และคณะเซอร์ทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็กๆ ทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันท่ามกลางความสุข และความชื่นชมยินดีในวันนี้ และขอข...

กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร ปี 2561

2018-10-06 10:40:07

#การฟังด้วยหัวใจก่อให้เกิดปัญญา "บ่อยครั้งที่เรามักจะเผลอใช้แหล่งอำนาจที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำร้ายคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิด เพียงเพราะเราเชื่อว่าอำนาจเหนือกว่าจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆ ประสบความสำเร็จ แต่แท้จริงแล้ว #การใช้อำนาจร่วม หรือ การสนับสนุน แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล และตัดสินใจร่วมกันต่างหากที่ช่วยให้เกิดพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน" เมื่อวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และบุคลากรบ้าน...

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

2018-04-18 10:57:09

ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ เพราะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ โดยการขอขมาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ มีโกาสได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันกับคนในชุมชน อาทิเช่น การขนทรายเข้าวัด การถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตา เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือสิ่งดีงามท...