เกี่ยวกับเรา

บ้านมิตราทร

บ้านมิตราทร หรือ "บ้านของมิตรผู้เอื้ออาทร" เป็นสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดขึ้นเพื่ออุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS ทั้งมีเชื้อและไม่มีเชื้อ เด็กที่ทารุณกรรม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ และเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากทุกประเภท เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม อ่านต่อ >>>

สถิติเด็กที่บ้านมิตราทรอุปการะทั้งหมด

204

ทั้งหมด

38

จำนวนเด็กปัจจุบัน

10

ผู้ติดเชื้อ HIV

4

ได้รับผลกระทบ

24

ภาวะยากลำบาก

บ้านมิตราทร

167 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่ฝาง
ต. เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ 0989571345  และ 053-455654-5 โทรสาร 053-455655
E-mail : mitratorn@live.com

แผนที่