ข่าวสาร

กิจกรรมค่ายเยาวชน กศน.เชียงดาว

2019-05-31 16:04:33

28-29 พฤษภาคม 2562 บ้านมิตราทร ร่วมกับบ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน กศน.เชียงดาว เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ "การเรียนรู้เรื่องสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อจัดการพฤติกรรม" ณ ริมดอยรีสอร์ท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่าน ผอ.สุทธินี จับใจนาย ผู้อำนวยการ กศน.เชียงดาว คณะครู และแกนนำนักศึกษาทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของโครงการและได้คัดเล...

กิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2562

2019-04-18 16:17:31

ประมวลภาพกิจกรรมความสุขของเด็กๆ ในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การขนทรายเข้าวัด การเข้าวัดถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต อีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ซึ่งในทุกๆ ปีเด็กๆ บ้านมิตราทรมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอเชียงดาว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ และผู้สูงอายุบ้านไตรสภา...

พิธีรดน้ำดำหัวคุณพ่อ และมาเซอร์วันสงกรานต์

2019-04-10 13:11:01

วันนี้เจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากร ร่วมกับเด็กๆ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และบ้านมิตราทร ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคุณพ่อและมาเซอร์ เพื่อขอขมาในสิ่งที่ได้กระทำผิดพลาดหรือได้ล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้คุณพ่อ มาเซอร์ มีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทาง มีพระปรีชาญาณในการคิดและการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งรักที่พระเป็...