ข่าวสาร

กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร ปี 2561

2018-10-06 10:40:07

#การฟังด้วยหัวใจก่อให้เกิดปัญญา "บ่อยครั้งที่เรามักจะเผลอใช้แหล่งอำนาจที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำร้ายคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิด เพียงเพราะเราเชื่อว่าอำนาจเหนือกว่าจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆ ประสบความสำเร็จ แต่แท้จริงแล้ว #การใช้อำนาจร่วม หรือ การสนับสนุน แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล และตัดสินใจร่วมกันต่างหากที่ช่วยให้เกิดพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน" เมื่อวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และบุคลากรบ้าน...

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

2018-04-18 10:57:09

ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ เพราะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ โดยการขอขมาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ มีโกาสได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันกับคนในชุมชน อาทิเช่น การขนทรายเข้าวัด การถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตา เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือสิ่งดีงามท...

กิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านอธิการและคณะเซอร์

2018-04-06 17:09:32

ยังคงอบอุ่นเสมอกับบรรยากาศแห่งความรัก ความผูกพันของครอบครัวใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กับกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านอธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ กิจกรรมนี้นอกจากจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากร และนักเรียน แล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ ให้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อย และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอา...