ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมการดูแลจัดการโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2022-02-22 15:50:59

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ได้ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และ Covid Team North ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้จัดการอบรม การดูแลจัดการโควิด19โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้กับคุณครู กศน.เชียงดาว และคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่นะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเชียงดาว โด...

กิจกรรมวันครอบครัว 24 ธันวาคม 2564

2021-12-24 17:14:26

#คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก วันคริสต์มาส เป็นวันเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของชาวคริสต์ทั่วโลก นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซู มิได้เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ที่เกิดมาเหมือนกับเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด การบังเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เหมือนกับการเกิดใดๆ และในวันนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็กๆ บ้านมิตราทร ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีมิสซาบ...

เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เยี่ยมเด็กๆ

2021-12-20 14:45:16

คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกาย จัดงานรื่นเริงภายนอกเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรักของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ ในทุกๆปีเด็กๆบ้านมิตราทรจะได้รับความรักความเมตตาจากคณะเซอร์ทุกท่านมาโดยตลอด และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาก็เป็นอีกโอกาสดีๆวันหนึ่งที่มีเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ได้มาเยี่ยมเยือนและมอบความมรักให้กับพวกเราทุกคน พวกเราทุกคนรู้สึกอิ่มใจในความรักที่เซอร์มอบให้ ไม่ว่าจะอยู่ท...