ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณคุณศราวุธ เวชภัธฑ์ สำหรับของบริจาคที่มอบให้

2023-05-11 09:16:28

บ้านมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณคุณศราวุธ เวชภัณฑ์ เป็นอย่างสูงสำหรับกระดาษทิชชู่ที่ท่านได้ส่งมอบมาให้เด็กๆ ผ่านทางไปรษณีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดตอบแทนน้ำใจดีของท่านในครั้งนี้ด้วยเทอญ Mr.Sarawut gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.

ขอบพระคุณครอบครัวฉัตรศักดิ์กุล อีกครั้งสำหรับไอศกรีมแสนอร่อยค่ะ

2023-05-11 09:12:51

ขอบพระคุณ คุณเปมิกา ฉัตรศักดิ์กุล และครอบครัวเป็นอย่างสูง สำหรับไอศกรีมหวานอร่อยที่ท่านได้นำมาเลี้ยงเด็กๆ ในวันนี้ค่ะ เพราะทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาทำบุญที่อำเภอเชียงดาวครั้งใด ท่านก็ไม่เคยลืมที่จะนำของติดไม้ติดมือมาแจกเด็กๆ เสมอ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้หน้าที่การงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องตลอดไป Huge thanks to Mrs.Pemika for treating our...

กราบนมัสการขอบพระคุณพระพงศกร สุทธิประภา เป็นอย่างสุง

2023-05-11 09:04:00

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพงศกร สุทธิประภา เป็นอย่างสูงที่ท่านได้นำผัดมาม่า มาเลี้ยงเด็กๆ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.66 ที่ผ่านมา ขอบพระคุณที่ท่านได้แสดงให้เด็กๆ เห็นถึงความมีเมตตาและการให้ จากท่าน ขอพระเป็นเจ้า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลกโปรดประธานพระพร ให้พระคุณเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเต็มเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ มีความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญต่อไป Huge thanks to Monk for treati...