ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณตุ๊กตาจากคุณสมพิศ สิฐิพัชรกุล ค่ะ

2024-03-05 13:40:55

บ้านมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณ คุณสมพิศ สิฐิพัชรกุล เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบตุ๊กตาและของเล่นมือสอง จำนวนหนึ่งผ่านทางคุณพัชรินทร์ ผ่องแผ้ว เพื่อมอบให้แก่เด็กๆ บ้านมิตราทร ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพระพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ Ms.Sompit sitipatcharakul gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.

ขอบพระคุณสายธารบุญจากทุกท่านค่ะ

2024-02-28 01:32:19

ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ คุณรุ่งโรจน์ ดวงดี ท่านนายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มอบวัตถุดิบในการจัดทำโรตีให้กับคุณโดด โรตีจิตอาสา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งคุณโดดได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนำวัตถุดิบดังกล่าวมาทำโรตีเลี้ยงเด็กๆ ที่บ้านมิตราทร และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ทำให้เด็กทุกคนอิ่ม มีความสุข และได้เห็นแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากทุกท่าน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถ...

ขอบพระคุณมื้อกลางวันแสนอร่อยจากกลุ่มกาดโซนเหลือง แม่โจ้สามัคคี

2024-02-25 00:40:06

ขอบพระคุณผู้ให้จากกลุ่มกาดโซนเหลือง แม่โจ้สามัคคี ทุกท่านที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำข้าวเหนียว หมูทอด ซาลาเปา ขนมวาฟเฟิล และน้ำเฉาก๊วยนมสด มาเลี้ยงมื้อกลางวันเด็กๆ ในวันนี้ค่ะ พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รวบรวมปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้กับบ้านมิตราทรสำหรับเป็นทุนในการเลี้ยงอาหารเด็กๆ ในมื้อถัดไป รวมทั้งได้จัดซื้อข้าวสาร น้ำดื่ม และขนม มามอบให้กับเด็กๆ ด้วยค่ะ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ท่านและทุ...