ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณเซอร์นอร์แบร์ตา และคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี

2021-04-30 11:26:30

ด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักในขณะนี้ ทำให้การเดินทางมาเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้านอาจไม่สะดวกเหมือนเดิม แต่ไม่ได้หมายความว่าความรัก ความเมตตา และความผูกพันจากเซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี และคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีจะลดลง ท่านยังคงระลึกถึงเด็กๆเสมอมาผ่านทางคำภาวนาและการส่งมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก และขนมแสนอร่อย รวมถึงเสื้อโปโลสำหรับใส่ทำงานให้กับบุคลากรทุกคน โดยผ่านทางขนส่งไปรษณีย์ ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณเซอร์นอร์แบร์ตา และคณะครูโรงเรียน...

คุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด เยี่ยมและบริจาคของ

2021-02-25 09:42:05

ขอบพระคุณความรักและความใจดีของคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์อีกครั้งที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและนำนมผง นม UHT และของใช้ส่วนตัวสำหรับเด็กมามอบให้กับลูกๆ บ้านมิตราทร แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ท่านไม่เคยลืมที่จะส่งมอบความเมตตาและหาโอกาสมาเยี่ยมเด็กๆอยู่เสมอ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดตอบแทนน้ำใจดีของท่านในครั้งนี้ด้วยเทอญ Mr.Surasak Pimphasing gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with a...

สุขสันต์วันเกิด คุณทาวัชร์ ก๋าละ

2021-02-12 13:24:23

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณทาวัชร์ ก๋าละ ซึ่งท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบมามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทร ขอผลบุญกุศลที่ท่านและครอบครัวได้กระทำในครั้งนี้ หนุนนำให้ท่านและครอบครัวได้รับความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป Mr.Thawat Kala gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.