ผู้ปันน้ำใจ

คุณวันเพ็ญ ประสิทธิ์วงษ์ และครอบครัว ได้นำข้าวผัดหมูมาเลี้ยง

2016-04-27 10:15:15

วันที่ 23 เมษายน 2559 คุณวันเพ็ญ ประสิทธิ์วงษ์ และครอบครัว ได้นำข้าวผัดหมู มามอบให้แก่น้องๆบ้านมิตราทร พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงนึกถึงและได้มามอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรให้ครอบครัวประสิทธิ์วงษ์ มีแต่ความสุขความเจริญ มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเสมอไปด้วยเทอญ

คุณสุภูฟ้า อร่ามรารีกุล และครอบครัว ได้นำมะยงชิดมาบริจาค

2016-04-27 10:14:48

วันที่ 21 เมษายน 2559 คุณสุภูฟ้า อร่ามรารีกุล และครอบครัว ได้นำมะยงชิดจำนวนหนึ่ง มามอบให้แก่น้องๆบ้านมิตราทร พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงนึกถึงและได้มามอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรให้ครอบครัวอร่ามรารีกุล มีแต่ความสุขความเจริญ มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเสมอไปด้วยเทอญ

คุณดวงเดือน คำมูล และครอบครัว ได้นำข้าวราดหน้าหมูมาเลี้ยง

2016-04-27 10:14:01

วันที่ 20 เมษายน 2559 คุณดวงเดือน คำมูล และครอบครัว ได้นำข้าวราดหน้าหมูมาเลี้ยง พร้อมนำเงินมาบริจาคจำนวนหนึ่ง แก่น้องๆบ้านมิตราทร และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังคงนึกถึงและได้มามอบสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอมา ขอพระเจ้าอวยพรให้ครอบครัวคำมูล มีแต่ความสุขความเจริญ มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวเสมอไปด้วยเทอญ