ผู้ปันน้ำใจ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน

2016-03-15 09:00:00

วันนี้บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 18 ท่าน จากมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูการดำเนินงานด้านการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากทุกประเภท ของบ้านมิตราทร พร้อมกันนี้ท่านยังได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดูแลเด็กทุกคน และในการมาเยี่ยมครั้งนี้ทุกท่านได้มีโอกาสเดินชมแปลงแกษตร ผลิตภัณฑ์กระดาษเยื่อกล้วย รวมถึงผลงานการวาดรูปศิลปะจากฝีม...

ต้อนรับ miss Serena และเพื่อนจากประเทศสิงค์โปร

2016-03-14 14:26:54

บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับ miss Serena และเพื่อนจากประเทศสิงค์โปร ที่ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านมิตราทร และ ด.ญ.พลอย (นามสมมุต) ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในความอุปการะ โดยการนำของ คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน พร้อมกันนี้ miss Serena ยังได้บริจาคเงิน จำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการดูแลเด็กทุกคนที่นี่ คณะเซอร์ บุคลากร และเด็กทุกคนทีี่นี่รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มในความรัก ความเอื้ออาทรของท่านเป็นอย่างยิ่ง แม้จะอยู่ห่างไก...

คุณซาร่า และ กลุ่มเพื่อน

2016-03-12 13:56:42

เช้าวันนีั้บ้านมิตราทรได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน จำนวน 10 ท่านจากประเทศอเมริกา ที่ได้มาเยี่ยมเยือนเด็ก นำโดยคุณซาร่า พวกเขาได้มาให้ความสุขกับเด็กๆ โดยเริ่มจากการชมวีดีทัศน์นำเสนอบ้านมิตราทร พร้อมกับซักถามข้อมูลด้วยความสนใจและสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป แขกของเราได้ไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พร้อมกับได้เยี่ยมชมผลงาน ได้ซักถามและแสดงความสนใจในกิจกรรมของนักเรียนพร้อมกับช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กๆ บ้านมิตราทร...