ผู้ปันน้ำใจ

คณะจาก ม.เชียงใหม่ คณะภาควิชาเคมี เยี่ยมเยือนและบริจาคของ

2016-08-14 18:48:00

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 บ้านมิตราทร มีโอกาสได้ต้อนรับคณะจาก ม.เชียงใหม่ คณะภาควิชาเคมี ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำข้าวสาร ของใช้ส่วนตัวเด็ก อุปกรณ์การเรียน ขนม นม เสื้อผ้าและตุ๊กตา พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่ง มาบริจาคให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ คณะยังมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขให้กับน้องๆ บ้านมิตราทร นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกท่านได้มอบให้กับเด็กๆ ครอบครัวมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณทุกท่า...

คุณพ่อ ของคุณคนึงนิจ ไชยครอง เยี่ยมเยือนและบริจาคของเนื่องในวันเกิด

2016-08-14 18:40:12

วันที่ 13 สิงหาคม 2559 โอกาสพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อ ของคุณคนึงนิจ ไชยครอง ซึ่งท่านและครอบครัว ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำขนมหวาน นม และขนม มามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทร เด็กๆ ทุกคนอิ่มและมีความสุขพร้อมรับแบบอย่างการเป็นผู้ให้จากท่าน ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ความเมตตา ที่มอบให้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี...

ครอบครัวคุณสุพรรณี ลีลาศ เยี่ยมเยือนและบริจาคของ

2016-08-14 18:35:32

บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณครอบครัวคุณสุพรรณี ลีลาศ ที่ได้นำข้าวสาร เครื่องปรุงอาหาร ของใช้สำหรับเด็ก และนมผงเด็กอ่อน มามอบให้กับเด็กๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวัน ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ควาเมตตา ที่ท่านมอบให้เราจะนำของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ต่อไป ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวนับถือ โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ และมีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป ...