ผู้ปันน้ำใจ

คุณครูเมทนี อาสการ บริจาคเสื้อผ้ามือสองสำหรับเด็ก

2016-07-08 23:15:28

บ้านมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูเมทนี อาสการ (ครูเล็ก) ที่ได้พาตัวแทนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนบ้านเชียงดาวมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งนำเสื้อผ้ามือสอง จำนวนหนึ่ง มาบริจาคให้กับเด็กๆ ที่นี่ เราทุกคนซาบซึ้งในความมีน้ำใจดีของท่านที่ยังนึกถึงเด็กเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือประทานพระพรให้ท่านและทุกคนในครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และขอให้ท่านมีความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป

คุณวิชชยุตท์ พร้อมครอบครัว บริจาคของ

2016-07-02 22:47:21

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดลูกชายคนเล็ก (น้องนะโม) คุณวิชชยุตท์ แข่งขัน พร้อมครอบครัว ได้มาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้ นำน้ำดื่ม ของใช้สำหรับเด็ก ขนม และแตงโม มามอบให้กับเด็กๆบ้านมิตราทร พร้อมกันนี้ท่านยังได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กอ่อน บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความรัก ควาเมตตา ที่มอบให้ เด็กๆ ทุกคนได้เห็นถึงแบบอย่างของการเป็นผู้ให้จากท่าน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรด...

คณะครูโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เลี้ยงอาหารกลางวัน

2016-06-26 14:52:32

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ครูเบญจภรณ์ ครูณิชาภา ครูสุธินี ครูทัศยา และน้องต้นน้ำ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องบ้านมิตราทรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เนื่องจากวันคล้ายวันเกิด ซึ่งการมาของคุณครู เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ทำให้เด็กได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยใจยินดี ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ยิ่งเป็นผู้ให้ก็ยิ่งได้รับสิ่งดีกลับคืนแก่คุณครูและครอบครัว พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่นึกถึงพวกเราเสมอ ขอพระเจ้าอวยพร..