ผู้ปันน้ำใจ

พลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าพลังทั้งปวง

2021-01-16 13:59:41

ขอบพระคุณ Mrs.Laura Macdonald และเพื่อนๆ จากกลุ่ม CEC Club ทุกท่านที่รักและห่วงใยเด็กๆ ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและนำของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กมามอบให้ ขอบพระคุณในความรักความเมตตาของทุกท่านที่มีต่อเด็กๆ ทุกคน ขอพระเป็นเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไปด้วยเทอญ Mrs.Laura Mcdonald and all friend gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.

คุณนิภา ใจตัน และคณะบริจาคของ

2020-12-22 16:43:53

เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คุณนิภา ใจตัน พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เต้าหู้นมสด เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร และชุดของขวัญวันคริสต์มาส มามอบให้กับน้องๆ แม้ท่านจะอยู่ห่างไกลแต่ความช่วยเหลือของท่านยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ขอพระเป็นเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านในครั้งนี้ด้วยเทอญ Mrs.Nipa Jaitun gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.

คุณเขม -คุณธัญญพัทธ์ ทรัพย์สมบูรณ์ มอบของขวัญวันคริสต์มาส

2020-12-22 16:42:17

#คริสต์มาสคือช่วงเวลาแห่งการให้ เพราะการให้คือความสุขอันยิ่งใหญ่ บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ คุณเขม -คุณธัญญพัทธ์ ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งได้นำของขวัญวันคริสต์มาสมามอบให้กับเด็ก ๆ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรแห่งความสุขให้กับท่านและทุกคนในครอบครัวตลอดไป Mr.Khem - Mrs.Thunyaphat gaveus a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant l...