ข่าวสาร

รดน้ำดำหัวขอพรคณะมาเซอร์ และผู้บริหารมูลนิธิฯ

2016-03-24 16:03:40

คณะครู  บุคลากร และเด็กๆ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรคณะเซอร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ตามธรรมเนียมประเพณีของคนล้านนา บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ทุกคนมีโอกาสได้ขอขมาในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดด้วยกาย วาจา และใจ พร้อมทั้งขอพรจากคณะเซอร์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่