ผู้ปันน้ำใจ

คุณไกรวิน สิงห์ชวาลา และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

2016-05-16 16:35:54

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 คุณไกรวิน สิงห์ชวาลา และครอบครัวได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และนม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมกันนี้ยังได้นำของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กมาบริจาคด้วย เด็กทุกคนได้เห็นแบบอย่างของการเป็นผู้ให้จากท่านมาโดยตลอด และอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ท่านมาที่นี่ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประทานพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีครอบครัวที่อบอุ่น โดยเฉพาะคุณไกรวิน ขอให้ได้รับความปลอดภัยในทุกๆ การเด...

คุณธิดาภรณ์ ทวีไชยสิทธิ์ บริจาคของให้เด็ก

2016-05-16 11:09:07

ครอบคร้วมิตราทร ขอกราบขอบพระคุณ คุณธิดารัตน์ ทวีไชยสิทธิ์ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้บริจาคเสื้อผ้าเด็กมือสอง ผ่านทางคุณครูเบญจภรณ์ เทพา เพื่อมอบให้กับเด็กบ้านมิตราทร ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและครอบครัวนับถือ โปรดประทานพระพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีความรักความอบอุ่นในครอบครัวตลอดไป

คุณศิริลักษณ์ - คุณลำไพ ปันปวน พร้อมครอบครัว นำของมาบริจาคแก่น้องๆบ้านมิตราทร

2016-05-10 18:41:43

วันนี้เวลา 14.00 น. คุณศิริลักษณ์ - คุณลำไพ ปันปวน และครอบครัว ได้มาเยี่ยมเยือน พร้อมนำขนม นม สก๊อตไบร์ท รองเท้าผ้า และเงินจำนวน 2,000 บาท มามอบให้แก่น้องๆบ้านมิตราทร พวกเราทุกคนซาบซึ้งในความมีน้ำใจดีของทุกท่าน แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังนึกถึงพวกเราเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรในทุกกิจการที่จะกระทำและทุกคนที่จะพบด้วยเทอญ