ข่าวสาร

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

2018-04-18 10:57:09

ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ เพราะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ โดยการขอขมาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ มีโกาสได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันกับคนในชุมชน อาทิเช่น การขนทรายเข้าวัด การถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตา เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือสิ่งดีงามท...

กิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านอธิการและคณะเซอร์

2018-04-06 17:09:32

ยังคงอบอุ่นเสมอกับบรรยากาศแห่งความรัก ความผูกพันของครอบครัวใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กับกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านอธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ กิจกรรมนี้นอกจากจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากร และนักเรียน แล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ ให้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อย และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอา...

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ระยอง ศึกษาดูงาน

2018-04-03 16:31:42

วันนี้บรรยากาศในครอบครัวมิตราทรอบอุ่น มีความสุข และเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ เพราะมีโอกาสได้ต้อนรับคุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ และเจ้าหน้าที่จากคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ระยอง ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์เด็ก ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนำมาปรับใช้ในการทำงาน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่่ทุกท่านเคารพนับถือ ประทานความสุข มายังทุกท่านให้มีสุขภาพท...