ข่าวสาร

นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศึกษาดูงาน

2019-03-26 15:03:39

วันนี้บ้านมิตราทรได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องๆ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานในหัวข้อ "การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย" ขอบคุณช่วงเวลาดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หวังว่าข้อมูลที่น้องๆ ได้รับจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและการทำงานของน้องๆ ในอนาคตได้...

เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เยี่ยมบ้าน

2019-01-10 13:53:26

ขอบพระคุณจากหัวใจ นับเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ท่านได้มอบความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือในทุกๆ ด้านแก่บ้านมิตราทร แม้ท่านจะย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ท่านก็ไม่เคยลืม ยังคงห่วงใยและคอยติดตามช่วยเหลือครอบครัวมิตราทรอยู่เสมอ เพราะทุกๆ คำสอนและคำแนะนำจากท่านได้ช่วยให้บุคลากรและเด็กทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานและการดำเนินชีวิต และวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน และ ให้ข้อคิดเพื่อย้ำเตือนเกี่ยวกับการ...

เซอร์โรซาสุนันทา ตั้งธรรมากร เยี่ยมบ้าน

2019-01-10 13:49:56

ช่วงเวลาแห่งความสุข แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ครอบครัวมิตราทรมีโอกาสได้ต้อนรับการกลับมาเยือนของเซอร์โรซาสุนันทา ตั้งธรรมากร อดีตอธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และ บ้านมิตราทร แต่ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของบุคลากรและเด็กๆ ทุกคน กราบขอบพระคุณสำหรับความรัก ความเมตตา ที่เซอร์มีให้ทุกคนที่นี่มาโดยตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราทุกคนที่นี่ยังคงนำคำสอนของมาเซอร์มาปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ ทุกคนยังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเ...